Đóng

Tuyển dụng

Phượng Hoàng thường xuyên tuyển dụng nhân viên các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật nhuộm Công nhân vận […]

Xem thêm