Đóng

20RIB32145208TIE

VẢI THUN RIB 3*2 MÃ SẢN PHẨM 20RIB329505145208TIE CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 95%Polyester 5%Spandex ĐỊNH LƯỢNG 208 […]

Xem thêm

4RIB22

VẢI THUN RIB 2*2 MÃ SẢN PHẨM 20RIB22CVC583705115190 CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 58%Cotton 37Polyester 5%Spandex ĐỊNH LƯỢNG […]

Xem thêm

2RIB22

VẢI THUN RIB 2*2 MÃ SẢN PHẨM 20RIB22CVC573904115175 CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 57%Cotton 39Polyester 4%Spandex ĐỊNH LƯỢNG […]

Xem thêm

1RIB22

VẢI THUN RIB 2*2 MÃ SP 20RIBCO9505120380HEM CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 95% Cotton+5% Spandex ĐỊNH LƯỢNG 380 […]

Xem thêm

20RIBPOLY9010130170

VẢI THUN RIB 2*1 MÃ SP 20RIBPOLY9010130170 CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO-Tex® 100 THÀNH PHẦN 90% Polyester + 10% Spandex ĐỊNH […]

Xem thêm

20RIB11150250CATION

VẢI THUN RIB 1*1 MÃ SP 20RIB11PO150250CATION CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 100%  Polyester ĐỊNH LƯỢNG 320 gsm […]

Xem thêm