Đóng

Tencel

Vải ORGANIC MÃ SẢN PHẨM 20ORGATENCEL CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 95%Tencel 5%Spandex ĐỊNH LƯỢNG 160 gsm KHỔ […]

Xem thêm

Modal

Vải ORGANIC MÃ SẢN PHẨM 20ORGAMODAL CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 90%Modal 10%Spandex ĐỊNH LƯỢNG 190 gsm KHỔ […]

Xem thêm

Bamboo

Vải ORGANIC MÃ SẢN PHẨM 20ORGABAMBOO CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 95%Bamboo 5%Spandex ĐỊNH LƯỢNG 190 gsm KHỔ […]

Xem thêm

Pima

Vải ORGANIC MÃ SẢN PHẨM 20ORGAPIMA CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn OeKO–Tex® 100 THÀNH PHẦN 95% pima cotton 5% spandex ĐỊNH LƯỢNG […]

Xem thêm