Đóng

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

1) Dữ liệu thu thập chủ yếu trên hợp đồng bao gồm: tên, mã số thuế, số tài khoản công ty hay pháp nhân liên quan, email, điện thoại và địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi gửi thông tin hỗ trợ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để liên hệ xác nhận lại với khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi hai bên.

2) Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3) Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email về sản phẩm hoặc chương trình mới của chúng tôi;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website;
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng;
 • Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi;
 • Không sử dụng thông tin khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.

4) Đối tượng được tiếp cận với thông tin của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của Công ty;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

6) Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin. Khi tiếp nhận những phản hồi này,chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7) Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

 • Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn … và liên lạc với Công ty. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.
 • Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, chúng tôi sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này,vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.
 • Thông tin khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin khách hàng khi không có sự đồng ý từ;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu,chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết;
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa;
 • Chúng tôi yêu cầu các khách hàng khi mua hàng phải cung cấp thông tin có liên quan như: Tên, địa chỉ, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin khách hàng cung cấp là không chính xác.