Đóng

Chính sách cam kết chất lượng

Chính sách cam kết chất lượng

  • Phượng Hoàng Việt Nam đảm bảo sản xuất sản phẩm đúng theo nội dung hợp đồng đã kí kết với khách hàng;
  • Sản phẩm có tem nhãn, xuất xứ rõ ràng, an toàn, đáp ứng Quy chuẩn ( QCVN) và Tiêu chuẩn (TCVN) Việt Nam cùng các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp;
  • Mọi điều chỉnh, thay đổi chất lượng sản phẩm sẽ được thoả thuận, bổ sung phụ lục vào hợp đồng và được sự đồng ý của hai bên.