Đóng

Chính sách – giao hàng và nhận hàng

Chính sách – giao hàng và nhận hàng

  • Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng sớm hơn thời hạn trong hợp đồng;
  • Thời gian giao hàng được xác lập ngay từ khi chúng tôi liên hệ với quý khách để thông báo sẵn sàng giao hàng;
  • Miễn phí vận chuyển khu vực Hồ Chí Minh và Nhơn Trạch;
  • Các khu vực khác trong lãnh thổ Việt Nam Và Quốc Tế, sẽ thoả thuận cụ thể phương thức giao nhận hàng hoá và cước phí mà mỗi bên phải thanh toán.