Đóng

Khách hàng

Khách hàng

Phượng Hoàng Việt Nam luôn tôn trọng nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng là tôn chỉ hàng đầu.

Chúng tôi sẽ không vì PR, vì sự phát triển hay các kế hoạch thương mại khác của mình mà ảnh hưởng đến các lựa chọn đa dạng nhà cung cấp của quý khách.

Với Khách hàng đã giao dịch, vui lòng vào các hội, nhóm được tạo lập để kiểm tra thông tin của mình.